Barken släpper på äppelträd

Lillemor Hedin

Hej! Vi hade tre olika sorters äppelträd som stått i trädgården minst 10 år. Förra sommaren dog ett av träden av att barken successivt lossnade runt stammen. Nu är nästa träd på gång med samma symtom och även på det tredje syns samma tendenser. Vad kan detta bero på och vad kan vi göra för att rädda de två återstående träden? Träden står på Alnön i Sundsvall.

Odla Svarar: 

Hej!

Det är svårt att med säkerhet säga vad det beror på utan att se trädet.

Det kan vara frostskador som orsakat sprickor som gör att barken lossnar. Solen värmer upp stammarna på våren under dagen, stammen spricker sedan när det blir kallt på natten. Förr var det vanligt att vitkalka stammar på fruktträd, den vita färgen minskar risken att trädet tar åt sig värmen så mycket. 

Men ditt träd kan också ha drabbats av fruktträdskräfta. Man skulle i sådana fall skära bort de drabbade partierna, men det är aldrig bra att beskära hårt gamla träd. 

Det kan också vara svamp, t.ex. honunsskivling som har mycelier i marken. Kolla om det slingrar vita mycelier inuti på barken som lossnar. Har du sett några svampar runt träden? I detta fall kan det vara svårt att bli av med svampen som ju finns på stort område och kan smitta andra träd också. 

Sylvia