Barken ramlar av.

Annelie Sjölin Ivarsson

Hej! För ca 5 år sedan flyttade vi en skogslönn till vår trädgård. Trädet var då ca två meter högt och idag är det ca 4 meter. Lönnen har hela tiden mått bra och haft fint lövverk. Förra året började den skjuta små skott från roten. Vi lät dem vara. I år så har skotten givetvis blivit större men vad värre är barken har spruckit och helt lossnat längs med stammen (ca 40 - 50 cm). Vad beror detta på? Vad ska vi göra? Kan vi rädda vår lönn? Vi vill gärna ha den kvar. Annelie

Odla Svarar: 

Den verkar ha drabbats av någon sorts sjukdom. Utan att se det är det dock svårt att säga vilken, men att barken lossnar tyder på något svampangrepp.

Har du sett t.ex. röda prickar på stammen? De tyder då på rödvårtsjuka (Nectria cinnabarina), en svamp som lever på dött eller döende växtmaterial. Det kan även förekomma som svaghetstecken på sjuka växter som drabbats av frostskador, felaktig beskärning eller beskärning vid fel tidpunkt, dåligt dränerad mark, kompakt jord mm.

Vad ni i så fall kan göra är att försöka få trädet att må bättre. Men har sjukdomen gått för långt är det bättre att ta bort det så att sjukdomen inte sprider sig till andra träd.