Avstånd mellan fruktträd

Marie

Hej. Jag tänker köpa två plommonträd ( opal och viktoria ) och ett äppleträd. Vilket avstånd ska det vara emellan dom?

Marie

Odla Svarar: 

Hej!

Avståndet beror på vilken grundstam du väljer. Det finns både svag- och starkväxande grundstammar hos äpple: B9 är något svagare än på grundstam M 26, som i sin tur är svagare än A2. Den sistnämnda behöver ett avstånd på cirka 10 m. Så jag rekommenderar B9 om du inte vill ha ett jätteträd och då kan du ha något mindre avstånd, 7-8 m.

Har man mindre avstånd, konkurrerar träden med varandra om ljus, vatten och näring. Trädens kronor behöver ju plats att breda ut sig och att ljus och luft ska få komma till.

I fruktodlingar kan man se träd som står tätare, syftet där är ju att få en så rik skörd per yta som möjligt, inte att få fram vackra träd som håller länge.

När det gäller plommonträd har de mycket olika storlek beroende på sort. Opal växer medelstarkt med riklig och tidig bördighet. Avstånd ca 10 m. Victoria är svagväxande och mycket rikt bördigt. Avstånd 7-8 m. Båda sorterna kräver kartgallring.

Med vänlig hälsning Sylvia