Är lupiner 2-åriga, tror inte alls på det!

Mårten Nilsson

Jag såg i ett svar som du skrivit att lupiner är 2-åriga och att om man hindrar att fröna sprids (ta bort fröställningarna innan de är "mognar") skulle lupinerna då utrotas inom några år. Var har Du den uppgiften från? I Leksandsbygden håller lupinerna på att förgöra bygdens viktigaste varumärke, naturmiljön, med oanade ekonomiska konsekvenser och kraftig negativ påverkan för insektslivet, fågellivet och även för vilt i allmänhet. Naturvårdsverket och isländska myndigheter rekommenderar roud-up! Mh, Mårten Nilsson

Odla Svarar: 

Jag menade förstås de odlade sorterna som man sår år 1 och som blommar år 2. Ta bort blomterstjälkarna efter att de blommat färdigt så bör den inte kunna självså sig sedan. För att vara helt säker kan man ju dra upp rötterna också. 

Naturaliserade, "vilda" lupiner är en annan sak och kan vara fleråriga. Dem är det ingen som orkar samla bort fröna och ofta överlever rötterna också flera år, särskilt om viltet har förstört blomningen. Så dessa är ett problem på många håll. Ändå sår Vägverket lupiner på vägrenar....
Men Round-up är ett miljögift och det bör ju inte användas i onödan, dessutom ryker ju allt annat också förutom lupinerna! 

Sylvia