Aggressiva rötter

Har något av följande barrträd, tänkta att användas som insynsskydd, aggressiva rötter gentemot en källarvillas dränering: En, thuja och idegran?

Villan är byggd i styv lera i Lund.

Tack för hjälpen!
Jan-Erik

Odla Svarar: 

Ingen större fara. Men man bör aldrig plantera några växter alldeles intill väggen, där är det ju torrt också just pga. dräneringen. Bättre med en vacker stensättning, en plattgång e.d. närmast väggen.

Sylvia