nyhet

010173/Natria Spray - mot flygande insekter

128 kr

Varan finns i lager.

  • Fri frakt från 599 kr
  • Alltid låga priser
  • Hög kvalitet sedan 1998

Från samma kategori

Trädbalsam 250g

119 kr

Stjälkrensare

139 kr

Vi odlade till husbehov av Lena Nygårds

Just nu: 59 kr

Du sparar: 13 kr (18%)

Ordinarie pris 72 kr

Alltid på Odla.nu
  Kvalitét sedan 1998
  Snabba leveranser
  Fraktfritt från 599kr
010173/Natria Spray - mot flygande insekter Artnr. bay-84979716
Natria Spray mot flygande insekter som flugor, getingar och myggor. Baserat på naturlig pyretrum, som utvinns ur krysantemumblomman.

Verkar direkt och effektivt. Lämplig för användning inomhus.

Fördelar
Naturligt insektsmedel.

Försiktighetsåtgärder för användning
Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Gällande Föreskrifter:
Registreringsnummer 5108
Faroangivelser
Extremt brandfarlig gas.
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skadligt vid förtäring.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
Använd ögonskydd/ ansiktsskydd.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

För komplett Säkerhetsdatablad

Använda var
Hus
Växthus
Komposition
Naturligt
Kategori
Insektsmedel
Syfte
Bekämpa
Typ
Spray
Färdigblandad
Innehåll/mängd
300 ml
Aktiva ingredienser
Pyretrumextrakt 0,4 vikt-%