Certifierad Trygg e-handel

Sökresultat för

Produkter

Kategorier

Visa alla resultat
Laddar varukorgen
0 kr(0 st)
  • Totalt: 0 kr
Till kassan

Sökresultat för

Produkter

Kategorier

Visa alla resultat
nyhet

010593/Keeper Total S - Spray 1L

169,99 kr

Varan finns ej i lager.

Denna produkt ingår i:
Redskap & skötsel / Bekämpning / Ogräsbekämpning

Från samma kategori

Alltid på Odla.nu
  Kvalitét sedan 1998
  Snabba leveranser
  Fraktfritt från 399kr
010593/Keeper Total S - Spray 1L Artnr. bay-85336894
Keeper Total S spray är en färdigblandad systemiskt verkande produkt mot de flesta ogräs och gräsarter. Speciellt lämplig då mindre områden skall behandlas.

Fördelar
Färdigblandad. För begränsade ytor. Tar både blad och rötter. Ergonomisk flaska.

Råd för användning:

Var: Keeper Total S Spray används när mindre bestånd ogräs ska bekämpas. Undvik att medlet kommer i kontakt med växter som skall bevaras. Även effektiv mot svårbekämpat ogräs som kvickrot, kers, brännässla och björnloka.

När: Bäst verkan uppnås vid torr väderlek när ogräset är i god tillväxt och utan risk för regn. Svårbekämpat ogräs som kvickrot, kers etc. bör vara ca 10-15 cm högt innan behandling görs.

Hur: Keeper Total S Spray tas upp genom plantornas gröna delar och transporteras med saft strömmen till rötter och underjordiska utlöpare, som därmed bekämpas. De behandlade plantorna vissnar ner i loppet av 2 veckor.

Försiktighetsåtgärder för användning
Använd med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Gällande Föreskrifter:
Registreringsnummer 4435
BEHÖRIGHETSKLASS: 3
Faroangivelser
Skadligt vid förtäring.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
Använd skyddshanskar
Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

För komplett Säkerhetsdatablad

Använda var
Mellan stenplattor
Komposition
Syntetiskt
Kategori
Ogräsmedel
Syfte
Bekämpa
Typ
Spray
Färdigblandad
Innehåll/mängd
1 L
Aktiva ingredienser
Glyfosat 7,2 g/l