Certifierad Trygg e-handel

Sökresultat för

Produkter

Kategorier

Visa alla resultat
Laddar varukorgen
0 kr(0 st)
  • Totalt: 0 kr
Till kassan

Sökresultat för

Produkter

Kategorier

Visa alla resultat
nyhet

010173/Natria Spray - mot flygande insekter

129,99 kr

Varan finns i lager.

Denna produkt ingår i:
Redskap & skötsel / Bekämpning / Insektsbekämpning
Alltid på Odla.nu
  Kvalitét sedan 1998
  Snabba leveranser
  Fraktfritt från 399kr
010173/Natria Spray - mot flygande insekter Artnr. bay-84979716
Natria Spray mot flygande insekter som flugor, getingar och myggor. Baserat på naturlig pyretrum, som utvinns ur krysantemumblomman.

Verkar direkt och effektivt. Lämplig för användning inomhus.

Fördelar
Naturligt insektsmedel.

Försiktighetsåtgärder för användning
Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Gällande Föreskrifter:
Registreringsnummer 5108
Faroangivelser
Extremt brandfarlig gas.
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skadligt vid förtäring.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
Använd ögonskydd/ ansiktsskydd.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

För komplett Säkerhetsdatablad

Använda var
Hus
Växthus
Komposition
Naturligt
Kategori
Insektsmedel
Syfte
Bekämpa
Typ
Spray
Färdigblandad
Innehåll/mängd
300 ml
Aktiva ingredienser
Pyretrumextrakt 0,4 vikt-%