Certifierad Trygg e-handel

Sökresultat för

Produkter

Kategorier

Visa alla resultat
Laddar varukorgen
0 kr(0 st)
  • Totalt: 0 kr
Till kassan

Sökresultat för

Produkter

Kategorier

Visa alla resultat
nyhet

010333/RADAR DOS P mot flygande insekter 300ml

129,99 kr

Varan finns i lager.

Denna produkt ingår i:
Redskap & skötsel / Bekämpning / Insektsbekämpning

Från samma kategori

Alltid på Odla.nu
  Kvalitét sedan 1998
  Snabba leveranser
  Fraktfritt från 399kr
010333/RADAR DOS P mot flygande insekter 300ml Artnr. bay-84988316
Välkända Radar Dos mot flygande insekter med en bra knock-down effekt och doft av blommor. Effektiv och snabbverkande mot flugor, getingar och andra flygande insekter inomhus.

Användningsområde: Mot flugor, getingar och andra flygande insekter inomhus. Radar Dos Spray är utvecklad speciellt mot flugor, getingar och andra flygande insekter inomhus. Men även myggor och harkrank kan bekämpas.

Försiktighetsåtgärder för användning
Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Gällande Föreskrifter:
Registreringsnummer 4715
BEHÖRIGHETSKLASS: 3
Faroangivelser
Extremt brandfarlig gas.
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skadligt vid förtäring.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skadligt vid hudkontakt.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor.
Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

För komplett Säkerhetsdatablad