Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Kvitt mot flygande insekter 300ml

129,00 kr
Produkten finns i lager och skickas inom en vecka. För mer information om hur produkten skickas läs leveransinformation
Denna produkt ingår i:Medel mot Skadeinsekter,Redskap & skötsel,Bekämpning

Produktbeskrivning

Artikelnummer: bay-84988316

Kvitt mot flygande insekter spray är speciellt framtagen för användning mot flygande insekter inomhus i bostäder och häststallar och för bekämpning av getingbon i och omkring byggnader. 

  • Spraya i luften inomhus där det förekommer många flugor/getingar eller  mot getingbon i och omkring byggnader. Kvitt mot flygande insekter spray bekämpar snabbt och effektivt flugor/getingar i vardagsrum, kök, sovrum, häststall och andra slutna utrymmen.
  • För att bekämpa flugor direkt spraya produkten direkt på flugor på fönster eller andra platser där flugorna kan tänkas vistas.
  • Spraya i 5 sekunder inomhus. Räcker till ett rum på 30 m2. Upprepa högst 2 gånger/dag.
  • För behandling mot getingbon spraya maximalt i 10 sekunder. Upprepa om nödvändigt behandling efter några dagar.
  • För bästa resultat, behandla efter sol-nedgången eller före soluppgången, när getingarna är i boet. Var medveten om att getingar kan vara aggressiva när deras bo “attackeras”. Var därför försiktig och håll avstånd.
  • Skall inte sprayas på djur eller människor.

Optimal användning

Januari-december

*Använda var

omkring byggnader, enligt text ovan.
Komposition

Syntetisk
Kategori

Skadedjursbekämpning
Syfte

Ta hand om

Underhåll* Innehåll/mängd

300ml

Sammansättning Pyretrumextrakt 0,4 vikt-%

Övrig information:

  • Distribuera sprayen i en mjuk flytande rörelse så den fördelas i hela rummet. Dörrar, fönster och ventilation hålls stängda under 25 minuter efter behandlingen. Akvarier skall täckas över och akvariepumpar ska stängas av. Levande fåglar avlägsnas före behandlingen.
  • OBS! Produkten är giftig för bin. Man bör därför inte använda den i närheten av biodlingar och inte heller under den tiden på dygnet då bina är som mest aktiva, d.v.s. mitt på dagen.
  • Produkten får inte användas i andra djurhållningslokaler än häststall. Exponerade hästar får gå till livsmedelsproduktion tidigast 60 dagar efter senaste appliceringen. Produkten får inte användas för att skydda växter och växtprodukter från skadegörare orsakad av insekter. All annan användning än ovan nämnda är ottillåten om den inte särskilt tillåtits.

Faroangivelser:

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH 208 Innehåller parfumen dipenten. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Registreringsinformation:

Registreringsnamn: Kvitt mot flygande insekter

Registreringsnummer: 5108

Använd biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformation före användning.

Dokument

Säkerhetsdatablad Kvitt mot flygande insekter 300ml bay-84988316.pdf

Relaterade produkter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrevErbjudanden, nyheter och inspiration varje vecka!
Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svar
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2023 Odla.nu i Sverige AB