Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 399kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

007302/Natria Pyrsol Spray 500 ml

169,99 kr
Produkten finns inte i lager just nu men vi har mycket annat som är i säsong just nu, kolla gärna våra nyheter
Denna produkt ingår i:
Ogräsbekämpning

Produktbeskrivning

Artikelnummer: bay-80504705

Högeffektivt och bruksfärdigt besprutningsmedel baserat på naturligt pyretrum för bekämpning av skadeinsekter på prydnadsväxter, grönsaker och frukt.
Bekämpar effektivt bladlöss, spinnkvalster, vita flygare, trips, sköldlöss mfl. Använd inomhus, på balkongen, i växthus eller utomhus.

Bekämpar både utvecklade insekter samt larv- och äggstadier.

Fördelar:
Frukt och grönsaker som behandlats kan skördas direkt men bör sköljas innan de äts.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Gällande Föreskrifter:
Registreringsnummer: PHT-0001-4574
BEHÖRIGHETSKLASS: 3

Faroangivelser
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skadligt vid förtäring.
Skadligt vid hudkontakt.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn.
Använd skyddshanskar
Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

För komplett Säkerhetsdatablad

*Använda var


Blomsterrabatter

Grönsaksland

Krukväxter

Växthus

Buskar
Komposition


Naturligt
Kategori


Insektsmedel
Syfte


Bekämpa
Typ


Spray

Flytande
Innehåll/mängd


500 ml
Aktiva ingredienser


Pyretrin 0,05 g/l


Rapsolja*

Relaterade produkter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Erbjudanden, nyheter och inspiration varje vecka!
Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svar
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/
Klarna
Gå till https://www.postnord.se/
Postnord
© 2021 Odla.nu i Sverige AB