Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 399kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

010173/Natria Spray - mot flygande insekter

129,99 kr
Produkten är inte tillgänglig
Denna produkt ingår i:Sista chansen,Redskap & skötsel,Bekämpning,Medel mot Skadeinsekter

Produktbeskrivning

Artikelnummer: bay-84979716

Natria Spray mot flygande insekter som flugor, getingar och myggor. Baserat på naturlig pyretrum, som utvinns ur krysantemumblomman.

Verkar direkt och effektivt. Lämplig för användning inomhus.

Fördelar


Naturligt insektsmedel.

Försiktighetsåtgärder för användning

Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Gällande Föreskrifter:

Registreringsnummer 5108
Faroangivelser

Extremt brandfarlig gas.


Mycket brandfarlig vätska och ånga.Skadligt vid förtäring.


Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.


Irriterar huden.


Kan orsaka allergisk hudreaktion.


Orsakar allvarlig ögonirritation.


Skadligt vid inandning.


Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.


Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.

Använd ögonskydd/ ansiktsskydd.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.

Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.


För komplett
Säkerhetsdatablad

*Använda var


Hus

Växthus
Komposition


Naturligt
Kategori


Insektsmedel
Syfte


Bekämpa
Typ


Spray

Färdigblandad
Innehåll/mängd


300 ml
Aktiva ingredienser


Pyretrumextrakt 0,4 vikt-%*

Dokument

Natria Spray.pdf

Relaterade produkter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrevErbjudanden, nyheter och inspiration varje vecka!
Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svar
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2021 Odla.nu i Sverige AB