Visning: Barrväxter i Bergianska trädgården

Stockholm
tisdag 19 april 2011
18:00 - 19:00

Barrväxter är inte bara gran och tall, här finns mer än du tror! Vi tittar på exotiska barrväxter i Edvard Andersons växthus och vandrar bland parkens många barrträd. Med trädgårdsmästare Åke Kestner och botanist Gunvor Larsson. Samling vid skyltskåpet i entrén vid parkeringen. 50 kr.