Vikaskogs Retreat

Moholm
torsdag 28 mars 2013 till söndag 31 mars 2013

PILGRIMSVANDRING UNDER TYSTNAD

Vi tar del av Vikaskogs Trädgårdars tideböner och gör korta vandringar under tystnad. Se mer under www.vikaskog.se