Växtfärger och färgväxter

Bergianska trädgården, Gustafsborgsvägen 4
114 18 Stockholm
tisdag 12 augusti 2014
KL 18.00

Trädgårdsmästare Kaili Maide visar Bergianska trädgårens färgväxter. Hon visar även färgningstekniker, färgprover och färdiga alster. Pris: 50 kr. Plats: Samling vid infotavlan i Bergianska trädgårdens norra entré, Veit Wittrocks väg 10. Info: www.bergianska.se, 08-54591 700 (Foto: Kaili Maide)