Utflykt 3 september till unika privata trädgårdar i Sörmland + Taxinge slotts trädgårdsmässa

Trädgårdarna ligger i kultur-landskapen utanför Gnesta
lördag 3 september 2011
Kl. 8 - 1830

Följ med tidningen Gård & Torp i ett samarbete med Trädgårdsturisten på en innehållsrik heldagsutflykt bland sörmländska trädgårdar. Vi besöker två unika, inspirerande privatträdgårdar som ligger i det vackra kulturlandskapet. Trädgårdarna vi ska besöka utgör en naturlig förlängning av de omsorgsfullt renoverade bostadshusen och ligger i anknytning till ängar och betesmarker. Trädgårdarna är harmoniska och estetiskt anlagda. Lunchen äter vi på den ekologiska gården Hornudden som ligger på en udde mot Mälaren utanför Strängnäs. Vi avslutar eftermiddagen med ett besök på trädgårdsmässan vid Taxinge slott , innan vi tar bussen mot Stockholm med hemkomst kring kl. 18.30-19 (beror på trafiken).

Programmet och info om pris och detaljer hittar du på hemsidan, www.tradgardsturisten.se