Trädgårdsmässa!

Örebro
måndag 1 april 2013

Trädgårdsmässa i Örebro den 19-21 April! Kl 10-18, 10-17, 10-16 och det är 100 kronor i inträde.