Trädgårdsdag i Asa

360 30 Lammhult
söndag 19 maj 2013
12-18

Försäljning av växter och trädgårdsanknutna produkter. Föredrag,utställningar, tipsrunda och något för barnen. Servering. För mer info. www.asabygdegard.se Välkomna