Trädens nya och gamla sjukdomar

Ultuna
lördag 17 september 2011
Kl 10.00 - ca 15.00

Hur mår våra träd - egentligen? På SLU, Ultuna, blir det den 17 september information, frågestund och diskussion kring träd och buskar med Thomas Lagerström, forskare och driftsansvarig, Pia Barklund, expert på trädsjukdomar** samt Maj-Lis Pettersson, den välkända radiorösten från Odla med P1. För ytterligare information och anmälan, se föreningens hemsida www.dendrologerna.se