Stora Trädgårdskursen - Studiefrämjandet i Stockholm

Stockholm
onsdag 13 februari 2013 till onsdag 8 maj 2013
18.00 -21.00 varje onsdag

Denna kurs är en rejäl trädgårdskurs för dig som vill få en god kunskapsgrund att stå på när det gäller trädgård och trädgårdsskötsel. Vi går igenom ett helt trädgårdsår och berör allt från planering och design till anläggning och växtval. Dessutom när man gör vad i trädgården.

Målgrupp Tidigare trädgårdskurs t ex vår kurs Nybörjare i trädgården eller motsvarande eller viss vana i den egna trädgården rekommenderas.

Moment/Innehåll - Trädgårdsdesign, anläggning av trädgården - Jordtyper, jord- och jordförbättring - Perenner och prydnadsväxter - Beskärning (fruktträd och bärbuskar), demonstration av beskärningsteknik - Växtskydd och allmän trädgårdsskötsel - Odling av köksväxter, nyttoväxter och förkultivering - Studiebesök samt ett demopass ingår. Vilket studiebesök det blir beslutas vid första träffen

Kursmaterial Material delas ut av lärarna och ingår i priset.

Bra att veta Kursintyg utfärdas efter genomgången kurs.

Lärare Johan Vagland, Landskapsarkitekt Claes-Göran Lyktberg, Trädgårdsmästare Inger Johnsson, Trädgårdsmästare samt föreläsare vid studiebesöket

Välkommen till ett nytt och kunnigare trädgårdsår!