Stora trädgårdskursen

Stockholm
onsdag 16 februari 2011
18:00 - 21:00

En heltäckande trädgårdskurs med erfarna trädgårdsmästare. I kursen ingår följande moment; trädgårdsdesign, anläggning av trädgården, jordtyper , jord- och jordförbättring, perenner och prydnadsväxter, beskärning och beskärningsteknik (praktik), växtskydd och allmän trädgårdsskötsel, odling av köksväxter, nyttoväxter och förkultivering. 10 träffar, studiebesök ingår. Tidigare trädgårdsvana, något om deltagarnas egna erfarenheter. Kursavgift 4500:-. Lärare: Johan Vagland, Claes-Göran Lyktberg och Inger Johnsson. För mer information tel. 08-555 352 00. Arrangör Studiefrämjandet i Stockholm.