Starta eget

Stockholm
måndag 21 mars 2011 till fredag 15 april 2011
Tid: 10:00 - 16:00

En kurs för dig som har du funderingar på att starta eget. En kreativ och kunskapsspäckad blomsterföretagarutbildning. Inte bara tiderna förändras snabbt utan också våra köpbeteenden. Stora förändringar har skett de senaste åren vilket kräver kreativa företagare för att möta upp kundernas behov. Matvarubutikerna tar mer och mer över blomsterförsäljningen. För att lyckas i blomsterbranschen krävs nya företagaridéer. Har du en affärsidé är du välkommen att utveckla den men det går också bra att jobba fram en idé under kursens gång. Kursen anpassas efter deltagarnas behov. De praktiska övningarna sker och tillämpas i levande butiksmiljö för att deltagarna skall kunna testa sina idéer i verkligheten. Kursen innehåller även företagsekonomi, säljteknik, inköp, marknadsföring och exponering. Pris 20 000:- Läs mer på www.piri-piri.cc. Maila gärna din anmälan till info@piri-piri.cc eller ring 08-551 108 18. Välkomna!