Stadsodling - trend eller nödvändighet?

170 79 Solna
tisdag 30 oktober 2012
17.00-20.00

Stadsodling har blivit ett hett ämne i storstäder över hela världen. Koloniträdgårdar, balkongodlingar, gemensamhetsodlingar, takträdgårdar, busodling, gerillaodling, skogsträdgårdar... Vi reder ut begreppen och tittar på intressanta projekt från bl.a. Stockholm, Malmö och Berlin.

Är det här en tillfällig trend eller är det en nödvändig utveckling för att i framtiden klara av den befolkningsökning och ökade urbanisering som forskarna förutspår? Vi pratar om odling, artrikedom, strategier och om glädjen av att få skörda sin egen mat.

Datum och tid: Tisdag 30 oktober 17.00-20.00 Plats: Slottsträdgården Ulriksdal Pris: 295 kr inkl. moms/föreläsning

Mer information finns på vår hemsida www.rappne.nu