Sölvesborgs Trädgårdsdag

Sölvesborg
lördag 17 augusti 2013
kl 10.00 - 16.00

Trädgårdsdag i Sölvesborg, arrangeras av Sölvesborgs Trädgårdsförening. Tema: "Kronan på verket" - Blekinge Sveriges Trädgård Utställningar, föredrag, försäljning av trädgårdsprodukter öppna trädgårdar, servering och lottförsäljning m.m Läs mer på www.solvesborgstradgardsforening.se