Skuggväxter i trädgården, föredrag med Roger Elg

Arena Satelliten Klubben, Allfarvägen 4, Sollentuna C
19270 Sollentuna
tisdag 22 november 2016
19.00

Hur kan vi planera och gestalta med växter i den skuggiga delen av trädgården? Vilka perenner, buskar och träd trivs bäst här? Landskapsarkitekt Roger Elg föreläser om skuggväxter i trädgården. Han undervisar och forskar sedan 20 år tillbaka på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala och är inriktad på växtanvändning, trädgårdshistoria och förvaltning. Lotteri i pausen. Entré 100 kr för icke-medlemmar.