Skördemarknad Årstafältets koloniomrade

Årsta i Stockholm
måndag 12 augusti 2013 till lördag 24 augusti 2013
11 - 16