Skapa din egen fjärilsoas!

Leksand
fredag 19 juli 2013
13.00

Var fjärde fjäril är idag hotad. Hjälp dem komma tillbaka! Fjärilskrögare Dan Kumlin ger tips på hur du kan anlägga din egen fjärilsoas och vandrar i trädgården på jakt efter ägg larver, puppor och fjärilar! Entré 80 kr.

Arr: Hildasholm och Sensus