Rosens dag - Årets ros offentliggörs!

Hishult
tisdag 2 juli 2013

Årets Ros offentliggörs på Rosens dag den 2 juli på Konsthallen Hishult.

Projektgruppen Rosens Dag har under de senaste sex åren utsett Årets Ros. Nomineringsgruppen väljer varje år tio kandidater till Årets Ros. Rosorna skall vara friska, vackra och pålitligt härdiga i den odlingszon de angivits. Kandidaterna skall representera olika grupper av rosor; rabatt-, busk- och klätterrosor. Årets Ros utses av en expertgrupp som väljer den de anser vara bäst av dessa kandidater.

Vartannat år har Rosens Dag ett temaår. Årets tema 2013 är Rosor i konsten.

Rosens Dag har under temaåret samarbete med Konsthallen Hishult där en utställning av konst med rosmotiv kommer att öppnas på Rosens dag den 2 juli. Start kl. 10.00.

Samtidigt kommer Årets Ros att offentliggöras kl. 11.30.

Presentatör är den välkände trädgårdsinspiratören Hannu Sarenström.

Bernt Åhslund från projektgruppen berättar: ”I fjol somras planterade vi flera hundra plantor av detta års tio nominerade kandidater till Årets Ros i omgivningarna runt galleriet. Vi hoppas att de nu står i full blom på Rosens dag.”

En rosexpert, Margareta von Rosen, guidar bland rosorna både på Rosens dag och varje söndag i juli mellan kl. 12.00 och 16.00.

Information med vägbeskrivning hittar du här: www.hishult.com

www.rosensdag.se