Planera Din Drömträdgård!

Kungsbacka
måndag 17 mars 2014 till måndag 28 april 2014
Kursen löper på kvällstid 19-21.30 under fem kvällar och startar med två måndagstillfällen och därefter sätter vi datum tillsammans för resterande del av kursen. Kursen startar v 12 och håller upp under påsken v 16-17.

Kursens mål är att Du skall få kunskap om hur du planerar Din Drömträdgård samt ge dig verktygen för att kunna ta fram din egen idéskiss. Under kursens gång kan du börja rita din skiss. Vid träffarna pratar vi om deltagarnas trädgårdar och de specifika förutsättningar som råder där.

Kursens syfte är att ge information och inspiration så att du får utvidgad kunskap och nya erfarenheter runt trädgårdsplanering och design.

Kursen är fristående och kräver inga förkunskaper.

Kursgivare Anette Altré, Drömträdgården i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Anmälan görs på hemsidan, via mail anette.dromtradgarden@yahoo.se el per telefon 0705-348550