Parallella virkligheter - orGARNiskt utforskande i Botaniskas Växthus 12 juni-9 aug

Botaniska Trädgården, Carl Skottbergs gata 22 A
413 19 Göteborg
fredag 12 juni 2015 till söndag 9 augusti 2015
Dagligen 10-17

Eller - vad kan man egentligen göra med 23 000 meter garn? Tråd som blir till garn blir till maskor blir till flugor som bär lungor som ögon blickar tillbaka på kroppar som förvandlas till puppor och blir till tråd igen. Allt är ett - Allt sitter ihop. Vad är verkligt och vad är virkligt? De frågorna ställer konstnären Sandra Magnusson i utställningen Parallella virkligheter som pågår i Botaniska Växthus 12 juni - 9 augusti. Hennes föremål är integrerade med husens växtlighet och utställningen tar en på en upptäcktsfärd genom de olika rummen.