ODLINGSKURS -Frösådd/förkultivering

Vaxholm
onsdag 26 mars 2014
11.00-14.30

Då var det då dags att börja planera frösådden för odlingssäsongen 2014. Söndagen den 16 mars kommer jag hålla en kurs i frösådd/förkultivering, på den här kursen får du många tips och idéer om hur du kan göra för att få friska fina plantor att plantera ut i köksträdgården. Vi kommer att gå igenom en hel del som allt har med frösådd att göra och försöka svara på alla tänkbara vanliga och ovanliga frågor. Odlingskursen - Frösådd/förkultivering har kursnummer 14-2

Kursdatum - Söndagen den 16 mars 11.00 -14.30

Pris - 480:-/person - Kaffe och smörgås ingår.

Plats - Tyras Trädgård, Engarns byväg 2, 185 51 Resarö/Vaxholm

Anmälan gör via e-post tilltyra@gmail.com