ODLA TOMATER - i kruka och på friland

Vaxholm
söndag 3 juni 2012
Tid ej fastställd

Tomater är populära och att odla tomater själv är brännhett. Vi äter cirka 130 tomater/person och år. Odlar du tomater själv så blir det med all säkerhet det dubbla. Man behöver inte ha en stor trädgård för att odla tomater, en balkong räcker lång väg. På kursen får du tips och råd om att odla tomater.Vilka sorter går att odla på friland och vilka passar bäst i växthus? Vilka tomater skall tjuvas och hur gör man det? Gödning, jord och vattning tas också upp på kursen. När dagen är slut får med dig en tomatplanta med dig hem.

Halvdag 480: -/pers. Anmälan gör du per mail till: tilltyra@gmail.com