Löwenströmska Trädgården i Vaxholm - utgrävning/inventering av stadsträdgård från 1700-talet

Vaxholm
söndag 5 augusti 2012 till onsdag 15 augusti 2012

Svenska Byggnadsvårdsföreningen kommer i samarbete med trädgårdsantikvarie Ulrika Rydh och trädgårdsmästare Monica Dellborg arrangera ett trädgårdshistoriskt sommarläger vid Löwenströmska Trädgården i Vaxholm. Trädgården som i sin helhet anses ha så stora kulturhistoriska värden att den blev byggnadsminnesförklarad år 2000.

Då trädgårdens underhåll varit eftersatt i många år är den nu i stort behov av varsamma restaureringsåtgärder. Syftet med lägret är att påbörja ett framtagande av trädgårdens unika värden och dess disposition och struktur. Som deltagare får du vara med om att kartlägga trädgårdens historia genom utgrävning och inventering. Det finns ett fåtal platser kvar på lägret. Läs mer och anmäl dig på www.byggnadsvard.se under fliken aktiviteter och byggnadsvårdsläger. Vi kommer också att hålla öppet för allmänheten den 12 augusti kl 12-16 (Öppen trädgård) Välkommen!