Locka till dig fjärilar!

Leksand
fredag 22 juli 2011
13.00

Var fjärde fjäril är idag hotad. Hjälp dem komma tillbaka! Fjärilskrögare Dan Kumlin ger tips på hur du kan anlägga din egen fjärilsoas, och vandrar i trädgården på jakt efter ägg, larver, puppor och fjärilar! Entré 80:- Arr: Stiftelsen Hildasholm och Sensus