Ljussättningskurs Lysande hem & Strålande trädgård

Alingsås
tisdag 2 oktober 2012 till onsdag 3 oktober 2012
18.00 - 22-00 två kvällar

Med hjälp av ljus kan du skapa en vack-er miljö oavsett vilken säsong du befin-ner dig i. Ta vara på tillfället att gå en lustfylld kurs under Lights in Alingsås, där du lär dig att belysa ditt hem och din trädgård under ledning av den er-farne ljusdesignern Torbjörn Eliasson. När? 2/10 Lysande Hem kl. 18.00-22.00 3/10 Strålande Trädgård kl. 18.00-22.00 Plats? Alströmerska Magasinet, Alingsås Vad kostar det? 280:-/en kväll 480:-/två kvällar OBS! Begränsat antal platser. KONTAKT OCH ANMÄLAN TEL. 0737-07 66 86 E-POST: LIGHTS@ALINGSAS.SE WWW.LIGHTSINALINGSAS.SE/AKTIVITETER/KURSER Kurserna äger rum under två kvällar. Den första kvällen får du lära dig om vilka tekni-ker och ljuskällor du kan använda dig av för att belysa ditt hem på bästa sätt. Den andra kvällen berättar Torbjörn om hur du bäst belyser din trädgård. Du väljer själv om du vill delta en eller två kvällar.