Jordar och deras mineralinnehåll - grunden för lyckad odling, Bosse Olofsson, geolog KTH

Sollentuna
måndag 11 februari 2013
Kl 19

Vi får grundläggande kunskap om vanliga mineral i jordar. Vi får veta vad det finns för olika jordar och deras innehåll av mineraler. Varför det går bättre att odla på vissa lerjordar samt varför det är bättre i Skåne än i t ex Småland? Vad vattenhalten betyder, och vad jordarten betyder för vattenhalten och hur mycket man måste vattna i olika jordar? Vad det finns för olika naturliga mineral och vilka mineral som har störst betydelse för växtligheten?

Sedvanlig kaffepaus med lotteri. Entré 50 kronor för icke-medlemmar. Ett arrangemang av Sollentuna Trädgårdsgille