Inbjudan till: VÅRDEN AV TRÄDEN Trädgårdsparken i Ytterjärna 19 – 25 juli

söndag 19 juli 2015 till lördag 25 juli 2015
19 juli kl 19.00 tom 25 juli kl 13.00

En kurs där vi lär oss tekniker för att befordra trädens hälsa och långsiktiga fruktbarhet. Kursen utgår från det arbete som Ekkehard Wroblowski satte igång i slutet på 1960-talet. Vi arbetar i trädets rot-, stam- och kronområde. Vi övar alla sinnen för att bedöma trädets skick och nödvändiga åtgärder för trädets vård. Kursen kommer att ledas av Klaus Wäschle, waldorflärare från Tyskland, som under många år arbetat tillsammans med Ekkehard Wroblowski. Kursen hålls på engelska och tyska, med översättning från tyska till svenska av Birgitte Brand. Kursen är gratis – vi utför ju ett arbete i trädgården. Boendet kostar inget för kursdeltagare. Vidarkliniken är stängd under kursveckan och vi har möjlighet att organisera alla måltider i de två köken i Tallevana där vi bor. Information & kontakt om kursen via e-postadressen j.chr.lassen@hotmail.com