Grundkurs i stängsling på Vikaskogs Trädgårdar den 30 juli 2011

Moholm
lördag 30 juli 2011
10-14

Du lär dig hur man bygger inhägnad för små och stora hagar och hur man skyddar sitt odlingsland från objudna gäster. Kursen består av en teoretisk del och en praktisk del med fältvandring i Vikaskogs Trädgårdar. Tid mellan 10-14. Pris inklusive lättlunch 250 kr. Minst 5 högst 15 deltagare. Kontakt och anmälan på: www.vikaskog.se