Grundkurs i Ekologisk trädgårdsodling 2013

Solna
lördag 23 februari 2013 till söndag 27 oktober 2013
08.30-18.00

Vi behandlar bl. a odlingsteori, marklära, jordförbättring, komposthantering, växtskydd, trädgårdsplanering, ritteknik, köksträdgården med olika odlingstekniker, kryddträdgården, ettåriga blommor, perenner, beskärning, odling av träd och buskar samt vissa anläggningsmoment (till exempel vatten i trädgården, sten- och plattsättning och betonggjutning).

Som deltagare påverkar man kursens exakta innehåll inom dess ramar. Vårt mål är att varje deltagare själv ska äga kunskaper i att planera, anlägga och genomföra en odling efter genomgången kurs.

Man träffas en helg i månaden på Överjärva Gård från februari till och med oktober, där emellan eget arbete.

Träff 1: 23-24 feb Träff 2: 16-17 mars Träff 3: 13-14 april Träff 4: 4-5 maj Träff 5: 25-26 maj Träff 6: 15-16 juni Träff 7: 20-21juli Träff 8: 17-18 aug Träff 9: 21-22 sep Träff 10: 26-27 okt