Fascinerande växters dag

Frescati/Stockholm
lördag 18 maj 2013

Visningar i Bergianska trädgården i samarbete med ekologer, fysiologer och systematiker vid Botaniska institution, Stockholms universitet och Naturens hus.

Välkommen till en dag i växternas fascinerande värld. Under några timmar kan du träffa forskare och bekanta dig med högaktuell forskning på ett lättillgängligt sätt.

Detta är den andra ”Fascinerande växters dag” som genomförs i hela världen (Fascination of Plants Day). Dagen är ett internationellt initiativ med målet att få så många människor som möjligt att bli fascinerade av växter och förstå vikten av växtforskning för vår egen nytta jordbruk, hortikultur, skogsbruk och miljön samt vikten att bevara natur.

Fri entré till alla visningar inom ramarna för arrangemanget! Plats: Alla visningar utgår från Gamla orangeriet, Bergianska trädgården