En grönsakspark för alla – engagemang och delaktighet

Uppsala
tisdag 28 februari 2012
kl. 18:30

Matparken i Gottsundagipen i Uppsala är en grönsakspark där alla får vara med och delta i aktiviteter. Jorden brukas i kollektivlotter, det finns en skolträdgård och aktiva seniorer som odlar tillsammans. Matparken skapar engagemang och delaktighet för ekologiskt och närodlat med studiecirklar och skördefester. Ylva Andersson, eldsjäl och en av projektledarna, berättar om det inspirerande arbetet över generationsgränserna.

Datum: 28/2, kl. 18:30 Avgift 100 kr. Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Drakensalen i Uppsala, Kungsängsgatan 12 (1 tr.), Uppsala Arr: Enköpings trädgårdsmästarutbildning och Studieförbundet vuxenskolan