Ekologisk trädgårdsodlingskurs del 7: Anläggning av perennrabatt

höör
lördag 18 augusti 2012 till lördag 27 oktober 2012

Ekologisk trädgårdsodlingskurs del 7: Anläggning av perennrabatt Ekologiska trädgårdsmästaren och utomhuspedagogen Matthias Krauss håller kurs om hur man kan anlägga en perennrabatt i sin egen trädgård. Vi varvar teori med praktik. Vi använder oss av det utomhuspedagogiska kursupplägget: learning by doing. Genom att du gör alla praktisk moment lär du dig på ett roligare sätt hur du kan göra, när du vill anlägga din egen perennrabatt i din trädgård. Kursdeltagare kan anmäla sitt intresse att bli uppdragsgivare. Vad innebär det att blir uppdragsgivare? Kursen genomförs i din trädgård. Man står för materialkostnad samt fika för kursdeltagararna som bygger tex. ett pilstaket hemma i din trädgård. Man kan blir uppdragsgivare för följande kursmoment: odlingsbäddar, pilstaket, örta -och kryddrabatt, perennrabatt, beskärning av buskar och träd. Plats och tid: meddelas senare, 2012 - 08 – 18, kl. 9.30 – 16.30 och 2012 – 09 – 23, kl. 9.30 – 16.30 Kostnad : 600.- sättes in på BG. 5505-3151 i samband med anmälan! Info: vid frågor och anmälan maila info@ekosam.se