Ekologisk trädgårdsodlingskurs 8: Beskärning av buskar och träd

höör
måndag 29 april 2013 till lördag 30 november 2013
2013 – 09 – 21, kl. 9.30 – 16.30

Ekologiska trädgårdsmästare och utomhuspedagog Matthias Krauss håller kurs om hur man kan sköta om sina buskar och träd genom beskärning. Vi går igenom föryngringsbeskärning, underhållsbeskärning, uppbyggnadsbeskärning i teori med praktik. Vi använder oss av det utomhuspedagogiska kursupplägget: learning by doing. Genom att du gör alla praktiska moment lär du dig på ett roligare sätt hur du kan sköta om dina buskar och träd i din trädgård. Kursdeltagare kan anmäla sitt intresse att bli uppdragsgivare. Vad innebär det att blir uppdragsgivare? Kursen genomförs i din trädgård. Man står för materialkostnad samt fika för kursdeltagararna som bygger tex. ett pilstaket hemma i din trädgård. Man kan blir uppdragsgivare för följande kursmoment: odlingsbäddar, pilstaket, örta -och kryddrabatt, perennrabatt, beskärning av buskar och träd. Plats och tid: meddelas senare, 2013 – 09 – 21, kl. 9.30 – 16.30 Kostnad : 600.- sättes in på BG. 5505-3151 i samband med anmälan! Info: vid frågor och anmälan maila info@ekosam.se