Ekologisk trädgårdsodlingskurs 6: Anläggning av ört- och kryddträdgård

höör
lördag 14 juni 2014 till onsdag 19 november 2014
2014 – 06 – 14, kl. 9.30 – 16.30

Ekologiska trädgårdsmästaren och utomhuspedagogen Matthias Krauss håller kurs om hur man kan anlägga en ört- och kryddträdgård i sin egen trädgård. Vi varvar teori med praktik. Vi använder oss av det utomhuspedagogiska kursupplägget learning by doing. Genom att du gör alla praktisk moment lär du dig på ett roligare sätt hur du kan göra, när du vill anlägga din egen ört- och kryddträdgård. Kursdeltagare kan anmäla sitt intresse att bli uppdragsgivare. Vad innebär det att blir uppdragsgivare? Kursen genomförs i din trädgård. Man står för materialkostnad samt fika för kursdeltagarna som bygger tex. ett pilstaket hemma i din trädgård. Man kan blir uppdragsgivare för följande kursmoment: odlingsbäddar, pilstaket, örta -och kryddrabatt, perennrabatt, beskärning av buskar och träd. Plats och tid: Höör, 2014 – 06 – 14, kl. 9.30 – 16.30 Kostnad : 600.- sättes in på Forex bankkonto cl. nr. 9420 kontonummer 3482267 i samband med anmälan! Info: vid frågor och anmälan maila ekosamtradgard@gmail.com