Ekologisk trädgårdskurs 5: Köksträdgård

höör
lördag 4 maj 2013 till lördag 30 november 2013
9.00 – 16.30

Ekologisk trädgårdskurs 5: Köksträdgård

Ekologiska trädgårdsmästaren och utomhuspedagogen Matthias Krauss lär dig hur du anlägga en köksträdgård. Vi varvar teori med praktik. Vi använder oss av det utomhuspedagogiska kursupplägget: learning by doing. Genom att du gör alla praktisk moment lär du dig på ett roligare sätt hur du kan göra, när du vill anlägga en köksträdgård.

Plats och tid: Höör, 2013 - 05 – 04, kl. 9.00 – 16.30

Kostnad : 600.- sättes in på BG. 5505-3151 i samband med anmälan!

Info: vid frågor och anmälan maila info@ekosam.se