Ekologisk trädgårdskurs 5: Köksträdgård

höör
lördag 10 maj 2014 till fredag 19 december 2014
2014 – 05 –10, kl. 9.30 – 16.30

Ekologiska trädgårdsmästaren och utomhuspedagogen Matthias Krauss lär dig hur du anlägga en köksträdgård. Vi varvar teori med praktik. Vi använder oss av det utomhuspedagogiska kursupplägget: learning by doing. Genom att du gör alla praktisk moment lär du dig på ett roligare sätt hur du kan göra, när du vill anlägga en köksträdgård. Plats och tid: Höör, 2014 – 05 –10, kl. 9.30 – 16.30 Kostnad : 600.- sättes in på Forex bankkonto cl. nr. 9420 kontonummer 3482267 i samband med anmälan! Info: vid frågor och anmälan maila ekosamtradgard@gmail.com