Ekologisk odling i praktiken -kurs

Stockholm Vasastan
torsdag 13 februari 2014 till torsdag 22 maj 2014
18.00 -20.20 , 3 ggr

Detta är en värdefull introduktion till ekologisk odling av köksträdgårdens kulturer. Perspektivet är odling i den lilla skalan på ett ekologiskt uthålligt sätt.

Tanken är att förmedla kunskap om hur man gör praktiskt.

Träff 1. Grundläggande teori om ekologisk odling. Vi kommer att behandla: •Grundläggande tankegångar om ekologisk odling •Odling i växtföljden •Olika odlingsmetoder •Förodling i olika perspektiv

Träff 2. Planera din egen odling. •Med utgångspunkt för de kulturer du vill odla ges handledning i hur du ska göra och vad som är viktigt att tänka på. •Förkultivering, hur och varför.

Träff 3. Jorden, jordförbättring och gödsling. •Vad bestämmer din jords egenskaper •Hur kan jag arbeta med min jord, hur kan jag förbättra den. •Gödsling - hur, när och varför. •Komposten - hur anlägger man och hur använder man.

Kurstillfällen start 13/3 sen 3/4 och 22/5

Ledare Per Ahlström, biolog och gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen

Inga förkunskaper krävs alla är välkomna!

VÄLKOMMEN MED ANMÄLAN!