Biodling i stan - är det möjligt?

Göteborg
torsdag 21 mars 2013
18.30-ca 20.00

Ja, naturligtvis hör bin hemma i stadsmiljön. De är viktiga för ekosystemet och det finns stora mervärden med biodling. Hur går urban biodling till? Hur ger man biet en optimal livsmiljö? Hur gör man med den fantastiska honungen? Sonja Olsson, Röselidens Tjörnhonung, har varit biodlare i tjugofem år och bl a arbetat i Sveriges Biodlares Riksförbund. Plats: Redbergsteatern, Örngatan 6, Göteborg Entré: 100 kr

http://www.gbg.sv.se/event/Evenemang.asp?Inc=Anmalan&ID=251