Biodling - Bihälsa, distanskurs

Distansstudier
måndag 4 juni 2012 till söndag 1 juli 2012
distansstudier

– Sjukdomar parasiter och skadegörare i samhället

Vecka 23
Introduktion - Binas biologi, översikt sjukdomsalstrare och sjukdomsspridning

Vecka 24 Bakterier, virus, svampar, insekter och onormala tillstånd, Bihälsoplan del 1

Vecka 25
Kvalster

Vecka 26
Friska bin – förebyggande av bisjukdomar Bihälsoplan del 2


Kursledare: Lotta Fabricius Kristiansen Kurslitteratur: – Sjukdomar parasiter och skadegörare i samhället, 250 kr

Anmälan: www.sv.se/stockholm, abc@sv.se, 08-120 551 00