Bin – trädgårdens nyttiga arbetare. Ett utdöende släkte? Föreläsning av Bee-Urban,

Sollentuna
torsdag 24 november 2011
Kl 19

Visste du att var tredje tugga du äter är pollinerad av ett honungsbi? Och att det börjar bli en akut brist på bin i världen? Skulle bina försvinna helt skulle vi inte få tillgång till vare sig frukt, grönsaker eller kött. Det är viktigt att förstå samspelet mellan människans och naturens funktioner då vi i slutändan är beroende av detta för vår egen hälsa och välmående.

Kom och lyssna till Bee Urban som drivs av två miljömedvetna biologer Karolina Lisslö och Josefina Oddsberg med biodlarbakgrund. De kommer att berätta om sin bi-verksamhet som bland annat omfattar fadderskap för bin och bikupor i Stockholm.

Hemsida http://beeurban.se

Kaffe och lotteri som vanligt. Ett arrangemang av Sollentuna Trädgårdsgille. Entré 50 kr för icke-medlemmar.